Straßburger Wurstsalat

Straßburger Wurstsalat

9,90

mit Pommes